Open Day Puntata del 24 gennaio 2019

Giambattista Scirè – Open Day

Intervista

Giambattista Scirè , fondatore TRA.ME